Coaching si Transa Generativa: Arta Creativitatii Sustenabile. Stephen Gilligan in Romania.

Coaching si Transa Generativa
Arta Creativitatii Sustenabile

27 – 31 Octombrie 2018, Bucuresti

Pret special de lansare! Gasesti detaliile mai jos.
(English readers, please scroll down)

Un workshop de exceptie cu Stephen Gilligan Ph.D.*

Focusul central in Coachingul Generativ este Creativitatea:
• Cum creezi o viata profesionala de succes si plina de sens?
• Cum creezi relatii personale de calitate? 
• Cum dezvolti o relatie de calitate cu tine insuti – cu corpul tau, trecutul tau, viitorul tau, cu ranile dar si cu darurile tale?

Acestea sunt provocarile inerente in a duce o viata extraordinara iar Coachingul Generativ ofera o cale pentru a le gestiona cu succes.

Coachingul este procesul prin care putem insoti pe cineva sa traiasca si sa creeze la maximum de potential. Implica aducerea la suprafata a punctelor forte, a talentelor si abilitatilor personale, sprijinind depasirea rezistentelor interne si a interferentelor, si inlesnirea functionarii ca parte a unui intreg.

Acest workshop va pregati participantii sa aplice modelul in 6 pasi al Coachingului Generativ:
(1) Deschiderea unui camp COACH;
(2) Setarea intentiei/scopului;
(3) Crearea unei stari creative;
(4) Actiunea;
(5) Transformarea obstacolelor;
(6) Deprinderea de abilitati practice.
Impreuna, acesti 6 pasi reprezinta un mod coerent de a sustine un client intru implinirea viselor.

Procesul creativ este intotdeauna o conversatie intre “lumea visatorului”, a inconstientului creativ, si lumea practica a mintii constiente. Astfel, un focus major al trainingului va fi sa invatam si sa integram metodele transei generative in procesul de coaching. Transa generativa nu este o experienta pasiva in care “adormim” ci mai degraba un proces activ de “trezire”, care ne conecteaza cu o constienta profund creativa, servind scopuri creative practice.

In acest curs vei invata cum, de ce si cand sa folosesti coachingul generativ si transa generativa pentru a crea shimbare in trei domenii de viata importante:
• viata profesionala,
• relatii personale (intimitate, familie, prieteni) si
• relatia cu sine (imaginea de sine, perceptia propriului corp, istorie emotionala, “partile negative”).

Vei afla felul in care realitatea este construita prin harti ale sistemului minte/corp si cum in lucrul cu schimbarea generativa aceste harti identitare pot fi accesate in siguranta, updatate, transformate, sau create de la zero. Acest proces schimba imprintul din inconstient care ghideaza o persoana prin viata. Apoi, coachingul generativ ghideaza oamenii sa aplice aceste harti noi in moduri practice.

Aceasta este munca de avangarda a uneia dintre figurile marcante internationale in domeniul transei creative. Cu siguranta veti avea experienta unui training de exceptie!

Pret special lansare: 
690 eur – daca te inscrii si achiti avans pana la 27 octombrie 2017

Early Bird:
780 eur – pentru inscrieri pana la 31 dec 2017

Pret eveniment:
900 eur – pentru inscrieri dupa 1 ianuarie 2018

(Pentru entitati juridice se adauga 20% la toate variantele de plata.)

Organizatori:
Ramona Gherasim
Ana Maria Stefanescu

Pentru a primi formularul de inscriere trimite un e-mail la

contact@stephengilligan.ro

*Dr. Stephen Gilligan este psiholog cu doctorat la Universitatea Stanford. Este cel mai important student al lui Milton Erickson, marele psihiatru si hipnoterapeut. Dr. Gilligan a continuat si dezvoltat aceasta munca in ultimii 40 de ani in moduri semnificative, in timp ce si-a dezvoltat de asemenea programele in Transa Generativa si Coaching Generativ.

In 2004, a primit premiul atat de rar oferit “Lifetime Achievement Award” de la Fundatia Erickson ca si recunoastere si onorare a multelor contributii aduse in domeniu.

Este co-fondatorul (impreuna cu Robert Dilts) al Asociatiei Internationale pentru Schimbare Generativa (IAGC), care pregateste multi studenti si multe echipe in toata lumea.

A publicat masiv, si cele 9 carti includ Coaching Generativ (in curs de aparitie, scrisa impreuna cu Robert Dilts), Transa Generativa: experienta fluxului creativ; Calatoria Eroului (cu Robert Dilts); Curajul de-a iubi; Transe Terapeutice; si Mostenirea lui Erickson.

Mai multe informatii despre Stephen Gilligan puteti gasi pe site-ul sau:www.StephenGilligan.com

(art: Abbe Miller)

********

Generative Coaching and Trance
The art of sustainable creativity

A special workshop with Stephen Gilligan, Ph.D.
27 – 31 octombrie 2018, Bucharest

The core focus in Generative Coaching is Creativity:
+ How do you create a successful and meaningful work life?
+ How do you create great personal relationships?
+ How do you develop a great relationship with yourself — your body, your past, your future, your wounds, and your gifts?

These are the basic challenges in leading an extraordinary life, and Generative Coaching offers a way to succeed at them.

Coaching is the process of helping another person to perform at the peak of his or her abilities. It involves drawing out a person’s strengths, helping the person to overcome internal resistances and interferences, and facilitating him or her to function as a part of a team.

This workshop will train students in the 6-step model of Generative Coaching:
(1) Opening a COACH field;
(2) Setting intentions/goals;
(3) Developing a creative state;
(4) Taking action;
(5) Transforming obstacles; and
(6) Developing practices.
These six steps represent a coherent way to help a client realize their dreams.

The creative process is always a conversation between the “dreamer world” of the creative unconscious and the practical world of the conscious mind. Thus, a major focus of the training will be how to integrate methods of the “generative trance” work developed by Dr. Gilligan into the coaching process. Generative trance is not a passive “sleep” experience, but rather an active “awakening” process that connects to deep creative consciousness, in service of practical creative purposes.

In this course, you will learn how, why, and when to use generative coaching and generative trance to create change in the three general life areas:
+ professional (work) life,
+ personal relationships (intimacy, family, friends), and
+ self-relationship (body image, emotional history, “negative parts”).

We will see how reality is constructed through mind/body maps, and how in generative change work these identity maps can be safely accessed, updated, transformed, or created anew. This changes the unconscious “blueprint” that guides a person in living their life., and generative coaching then guides people to apply these new maps in practical ways.

This is cutting edge work from one of the major international figures in creative trance work. We are very confident you will find it an exceptional training.

Special Launching Price:
690 eur – available for enrolling before October 27, 2017

Early Bird Price:
780 eur – available until December 31, 2017

Event Full Price:
900 eur – available from January 1st, 2018

Event sponsors:
Ramona Gherasim
Ana Maria Stefanescu

contact@stephengilligan.ro

*About the presenter: Stephen Gilligan, Ph.D., is a psychologist who received his doctorate from Stanford University. He was a central figure in the original NLP group, and then became a major student of Milton Erickson, the great psychiatrist and hypnotherapist. Dr. Gilligan has been extending this work for the past 40 years in significant ways, while also developing his programs in Generative Trance and Generative Coaching. In 2004, he received the rarely given Lifetime Achievement Award from the Erickson Foundation in honor of his many contributions. He is the co-founder (w/ Robert Dilts) of the International Association of Generative Change (IAGC), which trains many indviduals and teams throughout the world. He has published extensively, and his 9 books include the forthcoming Generative Coaching (w/ Robert Dilts), Generative Trance: The experience of creative flow; The Hero’s Journey (w/ R. Dilts); The courage to love, Therapeutic Trances; and The Legacy of Erickson. His website iswww.StephenGilligan.com.

Lasa un comentariu